Geen producten in de winkelwagen.

0 | 0.00

Algemeen voorwarden


Laatst bijgewerkt: 03 oktober 2022

Dit privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie wanneer u de service gebruikt en vertelt u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.

We gebruiken uw persoonlijke gegevens om de service te leveren en te verbeteren. Door de Service te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacybeleid.

Interpretatie en definities

Interpretatie
De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter wordt geschreven, hebben een betekenis die is gedefinieerd onder de volgende voorwaarden. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of ze in enkelvoud of meervoud voorkomen.

definities
Voor de doeleinden van dit privacybeleid:

Account betekent een uniek account dat voor U is aangemaakt om toegang te krijgen tot onze Service of delen van onze Service.

Gelieerde onderneming betekent een entiteit die zeggenschap heeft over, wordt gecontroleerd door of onder gemeenschappelijke controle staat met een partij, terwijl “controle” het bezit betekent van 50% of meer van de aandelen, aandelenbelangen of andere effecten die gerechtigd zijn te stemmen voor de verkiezing van bestuurders of andere Gezag.

Applicatie betekent het softwareprogramma dat door het bedrijf wordt geleverd en door u is gedownload op een elektronisch apparaat, genaamd Yallamarket

Bedrijf (in deze Overeenkomst “het Bedrijf”, “Wij”, “Ons” of “Onze” genoemd) verwijst naar Yallamarket, Sint-goriksplien 4, 2650 Edegem.

Voor de toepassing van de AVG is het bedrijf de gegevensbeheerder.

Land verwijst naar: België

Gegevensbeheerder, voor de doeleinden van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), verwijst naar het Bedrijf als de rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt.

Apparaat betekent elk apparaat dat toegang heeft tot de Service, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.

Facebook-fanpagina is een openbaar profiel met de naam YallaMarket dat speciaal door het bedrijf is gemaakt op het sociale netwerk Facebook, toegankelijk via https://www.facebook.com/Yalla.market.edegem

Persoonsgegevens zijn alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.

Voor de doeleinden van de AVG betekent Persoonsgegevens alle informatie die op u betrekking heeft, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, online-identificatiegegevens of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit.

Dienst verwijst naar de Applicatie.

Dienstverlener betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens namens het Bedrijf verwerkt. Het verwijst naar externe bedrijven of personen die in dienst zijn van het Bedrijf om de Service te vergemakkelijken, om de Service namens het Bedrijf te verlenen, om services met betrekking tot de Service uit te voeren of om het Bedrijf te helpen analyseren hoe de Service wordt gebruikt. Voor de toepassing van de AVG worden serviceproviders beschouwd als gegevensverwerkers.

Sociale-mediaservice van derden verwijst naar elke website of elke sociale netwerkwebsite waarmee een gebruiker kan inloggen of een account kan aanmaken om de service te gebruiken.

Gebruiksgegevens verwijst naar gegevens die automatisch worden verzameld, hetzij gegenereerd door het gebruik van de Service of door de Service-infrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).

U betekent de persoon die toegang heeft tot of gebruikmaakt van de Service, of het bedrijf of een andere juridische entiteit namens wie een dergelijke persoon toegang heeft tot of gebruikmaakt van de Service, zoals van toepassing.

Op grond van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) kunt u worden aangeduid als de Betrokkene of als de Gebruiker aangezien u de persoon bent die de Dienst gebruikt.

Uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken

Soorten gegevens verzameld
Persoonlijke gegevens
Tijdens het gebruik van onze service kunnen we u vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of om u te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

E-mailadres

Voornaam en achternaam

Telefoonnummer

Adres, staat, provincie, postcode, plaats

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens
Gebruiksgegevens worden automatisch verzameld bij het gebruik van de Dienst.

Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het internetprotocoladres van uw apparaat (bijv. IP-adres), browsertype, browserversie, de pagina’s van onze service die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die op die pagina’s is doorgebracht, uniek apparaat identificatiegegevens en andere diagnostische gegevens.

Wanneer u toegang krijgt tot de Service via of via een mobiel apparaat, kunnen wij automatisch bepaalde informatie verzamelen, inclusief, maar niet beperkt tot, het type mobiel apparaat dat u gebruikt, de unieke ID van uw mobiele apparaat, het IP-adres van uw mobiele apparaat, uw mobiele besturingssysteem, het type mobiele internetbrowser dat u gebruikt, unieke apparaat-ID’s en andere diagnostische gegevens.

We kunnen ook informatie verzamelen die uw browser verzendt wanneer u onze Service bezoekt of wanneer u toegang krijgt tot de Service via of via een mobiel apparaat.

Informatie van sociale-mediadiensten van derden
Het Bedrijf stelt u in staat om een ​​account aan te maken en in te loggen om de Service te gebruiken via de volgende Social Media Services van derden:

Google
Facebook
Twitter
Als u besluit om u te registreren via of ons anderszins toegang verleent tot een externe socialemediaservice, kunnen we persoonlijke gegevens verzamelen die al zijn gekoppeld aan het account van uw externe socialemediaservice, zoals uw naam, uw e-mailadres, uw activiteiten of Uw lijst met contactpersonen die aan dat account is gekoppeld.

U hebt mogelijk ook de mogelijkheid om aanvullende informatie met het bedrijf te delen via het account van uw externe socialemediaservice. Als u ervoor kiest om dergelijke informatie en persoonlijke gegevens te verstrekken, tijdens de registratie of anderszins, geeft u het bedrijf toestemming om deze te gebruiken, te delen en op te slaan op een manier die in overeenstemming is met dit privacybeleid.

Gebruik van uw persoonlijke gegevens
Het Bedrijf kan Persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

Om onze Service te leveren en te onderhouden, inclusief om het gebruik van onze Service te controleren.
Om uw account te beheren: om uw registratie als gebruiker van de service te beheren. De door u verstrekte persoonsgegevens kunnen u toegang geven tot verschillende functionaliteiten van de dienst die voor u als geregistreerde gebruiker beschikbaar zijn.
Voor de uitvoering van een contract: de ontwikkeling, naleving en uitvoering van het koopcontract voor de producten, artikelen of diensten die u hebt gekocht of van enig ander contract met ons via de dienst.
Om contact met u op te nemen: om contact met u op te nemen via e-mail, telefoongesprekken, sms of andere gelijkwaardige vormen van elektronische communicatie, zoals pushmeldingen van een mobiele applicatie met betrekking tot updates of informatieve communicatie met betrekking tot de functionaliteiten, producten of gecontracteerde diensten, inclusief de beveiligingsupdates, indien nodig of redelijk voor de uitvoering ervan.
Om u nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie te verstrekken over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden die vergelijkbaar zijn met degene die u al heeft gekocht of waarover u heeft geïnformeerd, tenzij u ervoor heeft gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen.
Om uw verzoeken te beheren: Om uw verzoeken aan ons bij te wonen en te beheren.
Om u gerichte advertenties te leveren: we kunnen uw informatie gebruiken om inhoud en advertenties te ontwikkelen en weer te geven (en samen te werken met externe leveranciers die dit doen) die zijn afgestemd op uw interesses en/of locatie en om de effectiviteit ervan te meten.
Voor bedrijfsoverdrachten: we kunnen uw informatie gebruiken om een ​​fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of andere verkoop of overdracht van sommige of al onze activa te evalueren of uit te voeren, hetzij als continuïteit of als onderdeel van faillissement, liquidatie, of soortgelijke procedure, waarbij Persoonsgegevens die door ons worden bewaard over onze servicegebruikers behoren tot de overgedragen activa.
Voor andere doeleinden: we kunnen uw informatie voor andere doeleinden gebruiken, zoals gegevensanalyse, het identificeren van gebruikstrends, het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes en om onze service, producten, services, marketing en uw ervaring te evalueren en te verbeteren.
We kunnen uw persoonlijke gegevens delen in de volgende situaties:

Met serviceproviders: we kunnen uw persoonlijke gegevens delen met serviceproviders om het gebruik van onze service te controleren en te analyseren, om op websites van derden naar u te adverteren nadat u onze service hebt bezocht, voor betalingsverwerking, om contact met u op te nemen.
Voor bedrijfsoverdrachten: we kunnen uw persoonlijke informatie delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van alle of een deel van ons bedrijf aan een ander bedrijf.
Met gelieerde ondernemingen: we kunnen uw informatie delen met onze gelieerde ondernemingen, in welk geval we van die gelieerde ondernemingen zullen eisen dat ze dit privacybeleid respecteren. Gelieerde ondernemingen zijn onder meer Ons moederbedrijf en alle andere dochterondernemingen, joint venture-partners of andere bedrijven die wij controleren of die onder gezamenlijke controle van ons staan.
Met zakenpartners: we kunnen uw informatie delen met onze zakenpartners om u bepaalde producten, diensten of promoties aan te bieden.
Met andere gebruikers: wanneer u persoonlijke informatie deelt of op een andere manier communiceert in de openbare ruimtes met andere gebruikers, kan dergelijke informatie door alle gebruikers worden bekeken en openbaar buiten worden verspreid. Als u interactie heeft met andere gebruikers of zich registreert via een externe socialemediaservice, kunnen uw contacten op de externe socialemediaservice uw naam, profiel, foto’s en beschrijving van uw activiteit zien. Evenzo kunnen andere gebruikers beschrijvingen van Uw activiteit bekijken, met U communiceren en Uw profiel bekijken.
Met uw toestemming: we kunnen uw persoonlijke gegevens met uw toestemming voor andere doeleinden bekendmaken.

Overdracht van uw persoonlijke gegevens
Uw informatie, inclusief Persoonsgegevens, wordt verwerkt in de bedrijfskantoren van het Bedrijf en op alle andere plaatsen waar de partijen die bij de verwerking betrokken zijn zich bevinden. Dit betekent dat deze informatie kan worden overgedragen naar – en onderhouden op – computers die zich buiten uw staat, provincie, land of ander overheidsrechtsgebied bevinden waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die van uw rechtsgebied.

Uw toestemming voor dit privacybeleid, gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie, vertegenwoordigt uw instemming met die overdracht.

Het bedrijf zal alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld en dat uw persoonlijke gegevens niet worden overgedragen aan een organisatie of een land, tenzij er voldoende controles zijn, waaronder de beveiliging van Uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens
Zakelijke transacties
Als het bedrijf betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen. We zullen u op de hoogte stellen voordat uw persoonlijke gegevens worden overgedragen en onderworpen worden aan een ander privacybeleid.

Politie
Onder bepaalde omstandigheden kan het bedrijf worden verplicht om uw persoonlijke gegevens bekend te maken als dit wettelijk verplicht is of als reactie op geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijvoorbeeld een rechtbank of een overheidsinstantie).

Andere wettelijke vereisten
Het bedrijf kan uw persoonlijke gegevens te goeder trouw bekendmaken dat een dergelijke actie noodzakelijk is om:

Voldoen aan een wettelijke verplichting
Bescherm en verdedig de rechten of eigendom van het bedrijf
Mogelijke misstanden in verband met de Dienst voorkomen of onderzoeken
Bescherm de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de service of het publiek
Beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid
Beveiliging van uw persoonlijke gegevens
De veiligheid van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons, maar onthoud dat geen enkele methode van verzending via internet of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel we ernaar streven commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Gedetailleerde informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens

Serviceproviders hebben alleen toegang tot uw persoonlijke gegevens om hun taken namens ons uit te voeren en zijn verplicht deze niet openbaar te maken of voor andere doeleinden te gebruiken.

Betalingen
We kunnen binnen de Service betaalde producten en/of diensten leveren. In dat geval kunnen we diensten van derden gebruiken voor betalingsverwerking (bijvoorbeeld betalingsverwerkers).

We zullen uw betaalkaartgegevens niet opslaan of verzamelen. Die informatie wordt rechtstreeks verstrekt aan onze externe betalingsverwerkers wiens gebruik van uw persoonlijke informatie wordt geregeld door hun privacybeleid. Deze betalingsverwerkers houden zich aan de normen die zijn vastgesteld door PCI-DSS zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van merken als Visa, Mastercard, American Express en Discover. PCI-DSS-vereisten zorgen voor een veilige verwerking van betalingsinformatie.

Mollie

Hun privacybeleid kan worden bekeken op https://www.mollie.com/en/privacy

Gedragsremarketing
Het bedrijf gebruikt remarketingdiensten om op websites van derden naar u te adverteren nadat u onze dienst hebt bezocht. Wij en onze externe leveranciers gebruiken cookies en niet-cookietechnologieën om ons te helpen uw apparaat te herkennen en te begrijpen hoe u onze service gebruikt, zodat we onze service kunnen verbeteren om uw interesses weer te geven en u advertenties te tonen die waarschijnlijk interessanter zijn aan jou.

Deze externe leveranciers verzamelen informatie over uw activiteit op onze service om ons in staat te stellen:

Meet en analyseer verkeer en browse-activiteit op onze service
Advertenties voor onze producten en/of diensten aan u tonen op websites van derden
Meet en analyseer de prestaties van onze advertentiecampagnes
Sommige van deze externe leveranciers gebruiken mogelijk niet-cookietechnologieën die mogelijk niet worden beïnvloed door browserinstellingen die cookies blokkeren. Uw browser staat u mogelijk niet toe om dergelijke technologieën te blokkeren. U kunt de volgende tools van derden gebruiken om het verzamelen en gebruiken van informatie met het oog op het aanbieden van op interesses gebaseerde advertenties aan u te weigeren:

Het opt-outplatform van het NAi: http://www.networkadvertising.org/choices/
Het opt-outplatform van de EDAA http://www.youronlinechoices.com/
Het opt-outplatform van de DAA: http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN
We kunnen informatie, zoals gehashte e-mailadressen (indien beschikbaar) of andere online identifiers die op Onze Service zijn verzameld, delen met deze externe leveranciers. Hierdoor kunnen onze externe leveranciers u advertenties herkennen en weergeven op verschillende apparaten en browsers. Om meer te lezen over de technologieën die door deze externe leveranciers worden gebruikt en hun mogelijkheden voor meerdere apparaten, verwijzen wij u naar het privacybeleid van elke hieronder vermelde leverancier.

De externe leveranciers die we gebruiken zijn:

Facebook

Facebook-remarketingservice wordt geleverd door Facebook Inc.

U kunt meer te weten komen over op interesses gebaseerde advertenties van Facebook door deze pagina te bezoeken: https://www.facebook.com/help/164968693837950

Volg deze instructies van Facebook om u af te melden voor de op interesses gebaseerde advertenties van Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217

Facebook houdt zich aan de zelfregulerende principes voor online gedragsadvertenties die zijn opgesteld door de Digital Advertising Alliance. U kunt zich ook afmelden voor Facebook en andere deelnemende bedrijven via de Digital Advertising Alliance in de VS http://www.aboutads.info/choices/, de Digital Advertising Alliance of Canada in Canada http://youradchoices.ca/ of de European Interactive Digital Advertising Alliance in Europa http://www.youronlinechoices.eu/, of meld u af via de instellingen van uw mobiele apparaat.

Ga voor meer informatie over de privacypraktijken van Facebook naar het gegevensbeleid van Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

AVG-privacy

Wettelijke basis voor het verwerken van persoonsgegevens onder de AVG
We kunnen Persoonsgegevens verwerken onder de volgende voorwaarden:

Toestemming: u heeft uw toestemming gegeven voor het verwerken van persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
Uitvoering van een overeenkomst: Het verstrekken van Persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met U en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan.
Wettelijke verplichtingen: Het verwerken van Persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan het Bedrijf is onderworpen.
Vitale belangen: Verwerking van Persoonsgegevens is noodzakelijk ter bescherming van Uw vitale belangen of van een andere natuurlijke persoon.
Publieke belangen: De verwerking van Persoonsgegevens houdt verband met een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Onderneming is toegekend.
Gerechtvaardigde belangen: de verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van het bedrijf.
In ieder geval zal het Bedrijf graag helpen om de specifieke rechtsgrondslag die van toepassing is op de verwerking te verduidelijken, en in het bijzonder of het verstrekken van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele vereiste is, of een vereiste die nodig is om een ​​contract aan te gaan.

Uw rechten onder de AVG
Het bedrijf verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te respecteren en te garanderen dat u uw rechten kunt uitoefenen.

U hebt op grond van dit privacybeleid, en wettelijk als u zich binnen de EU bevindt, het recht om:

Vraag toegang tot uw persoonlijke gegevens. Het recht op toegang, bijwerken of verwijderen van de informatie die we over u hebben. Waar mogelijk kunt u uw persoonlijke gegevens rechtstreeks openen, bijwerken of verwijderen in het gedeelte Uw accountinstellingen. Als u deze acties niet zelf kunt uitvoeren, neem dan contact met ons op om u te helpen. Hierdoor kunt u ook een kopie ontvangen van de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren.
Verzoek om correctie van de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren. U hebt het recht om onvolledige of onjuiste informatie die wij over u hebben te laten corrigeren.
Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit recht bestaat wanneer we vertrouwen op een legitiem belang als rechtsgrond voor onze verwerking en er iets is met uw specifieke situatie waardoor u op deze grond bezwaar wilt maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht om bezwaar te maken wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketingdoeleinden.
Verzoek om verwijdering van uw persoonlijke gegevens. U hebt het recht om ons te vragen om persoonlijke gegevens te verwijderen of te verwijderen wanneer er geen goede reden voor ons is om door te gaan met de verwerking ervan.
Vraag de overdracht van uw persoonlijke gegevens aan. Wij zullen aan u, of aan een door u gekozen derde, uw persoonlijke gegevens verstrekken in een gestructureerd, veelgebruikt, machineleesbaar formaat. Houd er rekening mee dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde informatie waarvoor u ons aanvankelijk toestemming heeft gegeven om te gebruiken of waar wij de informatie hebben gebruikt om een ​​contract met u uit te voeren.
Uw toestemming intrekken. U hebt het recht om uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in te trekken. Als u uw toestemming intrekt, kunnen we u mogelijk geen toegang geven tot bepaalde specifieke functionaliteiten van de service.

Uitoefening van uw AVG-gegevensbeschermingsrechten
U kunt uw recht op toegang, rectificatie, annulering en verzet uitoefenen door contact met ons op te nemen. Houd er rekening mee dat we u kunnen vragen om uw identiteit te verifiëren voordat we op dergelijke verzoeken reageren. Als u een verzoek indient, zullen wij ons best doen om u zo snel mogelijk te antwoorden.

U hebt het recht om een ​​klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over onze verzameling en gebruik van uw persoonlijke gegevens. Als u zich in de Europese Economische Ruimte (EER) bevindt, neem dan voor meer informatie contact op met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit in de EER.

Facebook-fanpagina

Gegevensbeheerder voor de Facebook-fanpagina
Het bedrijf is de gegevensbeheerder van uw persoonlijke gegevens die zijn verzameld tijdens het gebruik van de service. Als beheerder van de Facebook Fan Page https://www.facebook.com/Yalla.market.edegem , zijn het Bedrijf en de beheerder van het sociale netwerk Facebook Joint Controllers.

Het Bedrijf heeft overeenkomsten gesloten met Facebook waarin onder meer de voorwaarden voor het gebruik van de Facebook-fanpagina zijn vastgelegd. Deze voorwaarden zijn grotendeels gebaseerd op de Servicevoorwaarden van Facebook: https://www.facebook.com/terms.php

Bezoek het Facebook-privacybeleid https://www.facebook.com/policy.php voor meer informatie over hoe Facebook persoonlijke gegevens beheert of neem online of per post contact op met Facebook: Facebook, Inc. ATTN, Privacy Operations, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten.

Facebook-inzichten
We gebruiken de Facebook Insights-functie in verband met de werking van de Facebook-fanpagina en op basis van de AVG om geanonimiseerde statistische gegevens over onze gebruikers te verkrijgen.

Voor dit doel plaatst Facebook een Cookie op het apparaat van de gebruiker die onze Facebook-fanpagina bezoekt. Elke Cookie bevat een unieke identificatiecode en blijft actief gedurende een periode van twee jaar, behalve wanneer deze voor het einde van deze periode wordt verwijderd.

Facebook ontvangt, registreert en verwerkt de informatie die is opgeslagen in de Cookie, vooral wanneer de gebruiker de Facebook-services, services die worden aangeboden door andere leden van de Facebook-fanpagina en services van andere bedrijven die Facebook-services gebruiken, bezoekt.

Ga voor meer informatie over de privacypraktijken van Facebook naar het privacybeleid van Facebook hier: https://www.facebook.com/full_data_use_policy

Links naar andere websites

Onze Service kan links bevatten naar andere websites die niet door Ons worden beheerd. Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u naar de site van die derde partij geleid. We raden u ten zeerste aan om het privacybeleid van elke site die u bezoekt te lezen.

We hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

We zullen u hiervan op de hoogte stellen via e-mail en/of een prominente kennisgeving op Onze Service, voordat de wijziging van kracht wordt, en de datum “Laatst bijgewerkt” bovenaan dit Privacybeleid bijwerken.

U wordt geadviseerd om dit privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Per e-mail: support@yallamarket.be